• Giới thiệu Shopee là website thương mại điện tử C2C hàng đầu Việt Nam

  • Điều kiện chấp nhận Cashback

    • Chỉ áp dụng trên ứng dụng mua sắm trên điện thoại và webite của Shopee trên PC, đơn hàng đặt mua qua nền tảng web trên điện thoại sẽ không được ghi nhận. Đơn hàng đặt trên thiết bị nào sẽ ghi nhận cho offer riêng của thiết bị đó

    • Khách hàng mua hàng và hoàn thành thanh toán, không đổi trả hàng (trong vòng 7 ngày)

    • Tỷ lệ lost đơn ngẫu nhiên ~20% giữa các thiết bị điện thoại, các thiết bị IOS có tỷ lệ lost đơn cao hơn

  • Điều kiện từ chối Cashback: Khách hàng không nhận hàng và thanh toán, khách hàng trả hàng

  • Chính sách hoàn tiền :  Từ ngày 1/8/2018, Áp dụng hoa hồng cho tất cả các ngành hàng, nhà bán hàng trên Shopee chung cho mobile App và PC như sau:  1% trên tống giá trị đơn hàng thành công